PR/Marketing

Rådgivningen hos Kommunikate dækker hele kommunikationsområdet for løsning af opgaver på såvel strategisk, taktisk og operationelt niveau inden for PR, marketing, kommunikation, salg, branding, it/web, sociale medier  m.m.

I tilfælde, hvor der skal opsættes et kommunikationsberedskab, udfærdiges dette set i lyset af hændelsesforløb, aktører, ”markedspladsen” og omgivelsernes påvirkning og indflydelse. Også her skeles til værdier og holdninger i enten målgrupper, medier eller samfund. Et presseberedskab vil typisk også indeholde en grad af medietræning for at sikre det bedst mulige resultat i en given situation. 

Kommunikates folk har mange års erfaring i at udarbejde pressestrategier, indeholdende strategi, etablering af pressemøder, udarbejdelse af pressemeddelelser m.m. Vi har fx udformet strategier for virksomheder, politiske organisationer, offentlige styrelser og råd. I pressearbejdet tages der igen hensyn til tidens tendenser og modtagerreaktioner i relation til medier og målgrupper.

Oftest er der stor synergi og dermed positiv effekt at hente, når kommunikationsindsatsen rummer flere forskellige medier og elementer – fx salgsfremstød/reklame og PR i samme proces. Kommunikate tilbyder rådgivning og gennemførelse af denne synergi-effekt – eller blot udformning af enkeltstående kampagner med indhold af salgsfremstød, branding, image-kampagner, website m.m.

Kommunikate kan hjælpe med at udarbejde de loyalitetsstrategier, der skal fungere som fællesnævner for en virksomheds loyalitetsaktiviteter. Loyalitet er blevet nutidens nøgleord i samarbejde med kunder, interessenter, investorer, samarbejdspartnere, leverandører m.m. Human ressources, socialt ansvar, sociale regnskaber, grøn profilering og andre værdisamarbejder er bare en række nøgleord, som udtrykker loyalitetsbegrebet. Man deler i dag ofte visioner, værdier og livssyn i et samarbejdsforhold for at skabe netop den særlige loyalitet imellem parterne. Også en organisations eller virksomheds omdømme afhænger af de værdisignaler, der er lagt i kommunikationen – hvad enten der er tale om salg, branding, PR, website eller anden aktivitet.

Ingen kampagne uden det kreative udtryk. Læresætningen hos Kommunikate er, at design/kreativt udtryk skal gå hånd i hånd med kommunikationen, men ikke overskygge den.  Ofte ses kampagner med et flot visuelt udtryk, men hvor kommunikationen ”forsvinder” i det grafiske design. Hos os tages der hensyn til begge elementer med henblik på det optimale resultat i en kampagne. Kommunikates kreative folk har mange års erfaring i udvikling af netop den balance i det kreative udtryk i salgsfremstød, branding, imagepleje, event eller andet.  Også websites, fra kreativt udtryk og tekst til endelig teknisk udformning, tilbyder vi. Endelig laver vi også logo, design-linie, visuelle mærker og andet på bestilling.

Video er i disse tider et af de mest værdifulde 0g gennemslagskraftige værktøjer, som du kan benytte dig af som virksomhed og organisation. Hos Kommunikate står vi for filmproduktioner fra start til slut med research, tilrettelægning, interview, optagelse, redigering og tekstning mm. Vi sørger samtidig for, at indholdet let lader sig integrere på hjemmesider, sociale medier og mobile platforme.

 

Portfolio

I et større samarbejde producerede Kommunikate denne Bog-filmtrailer til trilogien KOMA af den danske forfatter Michael Ford.

KOMA: 20 sekunder teaser-trailer der løb skærmene i danske biografer over en kortere periode.

KOMA: Fotostreamer med sang

KOMA: Behind the scenes

Ved at analysere på trends og værdier, kan den journalistiske tilgang til historiefortælling gøre det muligt for afsenderen at udvise øget troværdighed og integritet til målgruppen.  Derfor har Kommunikate journalistisk uddannet arbejdskraft tilknyttet, som kan hjælpe vores kunder med at slå igennnem med værdiskabende og engagerende historier til pressen samt andre vigtige relationer.

Kommunikate tilbyder løsninger, der gør det muligt for vores kunder at skille sig ud på digitale platforme. Vores folk arbejder således professionelt med søgemaskineoptimering (SEO), UX/UI, mobile platforme og sociale medier.