Kommunikate

The perfect match

Kommunikate har mange års erfaring med kommunikationsarbejde inden for mange felter. Igennem den sublime og konkrete kommunikation søger vi at skabe et perfekt match mellem mennesker – i agent-arbejdet, i PR-sammenhænge eller ved løsning af marketingopgaver. Som agent profilerer vi skuespillere, forhandler kontrakter, laver SoMe på profiler m.m.

Kommunikate has many years of experience with communication work in many fields. Through sublime and concrete communication, we seek to create a perfect match between people – in agent work, in PR contexts or when solving marketing tasks. As an agent, we profile actors, negotiate contracts, create SoMe on profiles, etc.