AGENT

Kommunikate tilbyder agent-funktion for skuespillere, musikere, bands m.m.

Kontakt os for booking og sparring.

Vi repræsenterer:

Kommunikate offers an agent function for actors, musicians, bands etc.

Contact us for further information and booking

We represent:

 

Alex Østergaard (actor) born 1994

Alex Østergaard er en yngre, lovende skuespiller med uddannelse i USA og Danmark. Alex har stor erfaring med børneteater i hele landet, og er derudover ansat som skuespiller i Tivoli.

Indenfor film har Alex medvirket i flere kortfilm, reklamer og senest i drama-dokumentaren ‘Den Ukendte Arv’. Taler flydende engelsk, kan begå sig på fransk og grønlandsk, da han er født i Nuuk, Grønland.

 

Alex Østergaard is a young, promising actor with education in the USA and Denmark. Alex has extensive experience with children’s theater throughout the country, and is also employed as an actor in Tivoli.

In film, Alex has appeared in several short films, commercials and most recently in the drama-documentary ‘Den Ukendte Arv’. Speaks fluent English, can manage in French and Greenlandic, as he was born in Nuuk, Greenland.

Showreel: https://youtu.be/vcxCNyIZ2mM

Andreas Efferbach (actor) born 2000

Andreas er en ung up coming talentfuld skuespiller. Har uddannet sig i USA og Portugal og har medvirket i diverse kortfilm og mindre filmproduktioner. Bestemt en ung, lovende skuespiller.

Andreas is a young upcoming talented actor. Educated in the USA and Portugal and has participated in various short films and smaller film productions. Definitely a young, promising actor.

 

Showreel

Andreas G. Hansen (actor) born 1988

  • Uddannet i New York. Boet og arbejdet i LA 2,5 år.
  • Medvirket i Klovn, Sommerdahl, The Mistake og adskillige reklamer.
  • Snakker dansk, svensk, engelsk (US og UK). Lidt norsk.
  • Har været model i 7 år.

Andreas er en skuespiller med stor alsidighed, som gennem de sidste 10 år+ har medvirket i flere produktioner i Danmark og i udlandet. Hans modelkarriere har også bragt ham rundt på fire kontinenter – også i.f.m. en del reklamefilmsopgaver. Hans tilgang til skuespillet er meget professionelt og ubesværet – hans store erfaring og uddannelsen i USA har formet en god forståelse for hurtigt at tilegne sig en rolle.

Andreas is a young upcoming talented actor. Educated in the USA and Portugal and has participated in various short films and smaller film productions. Definitely a young, promising actor.

  • In Denmark i.a. starred in Klovn, Sommerdahl, The Mistake and several commercials. Speaks Danish, Swedish, English (US and UK). A little Norwegian.
  • Has been a model for 7 years. 

Andreas is an actor with great versatility who, over the last 10+ years, has taken part in several productions in Denmark and abroad. His modeling career has also taken him around four continents – also in some commercial film assignments. His approach to acting is very professional and effortless – his extensive experience and education in the USA have shaped a good understanding of quickly acquiring a role.

Website: http://andreasghansen.com/

Showreel: https://www.youtube.com/watch?v=dkVVI4scXUo

Bodil Vilhelmine Dybvad Pedersen (actor, singer) born 1965

Bodil er en karismatisk skuespiller og sanger. Med stor livserfaring har hun udviklet talentet for at gå i dybden med sine roller – og for at skrive fangende sangtekster. Skuespillet og musikken er for Bodil ’substralen’ i livet. Bodils styrke og ønsker som skuespiller rækker vidt – fra drama, komedie og til karakterroller med dybde.

Bodil er en naturlig og erfaren kvinde på scenen og foran et kamera – et velkendt ansigt. Gennem livet har hun spillet teater og revy, været model, optrådt som syngepige samt medvirket i en lang række TV-serier, film, reklamer og kampagnefilm. Udover hendes alsidige skuespillerevner har hendes musik bragt flotte DanskTop placeringer og optræden på TV.

Bodil bidrager altid med en blanding af dyb seriøsitet, et empatisk sind og et smittende godt humør. Bodil har bl.a. medvirket (som featured extra) i spillefilmen ”Rose”, ”Under en skælvende overflade”, ”Familier som vores” og adskillige reklamefilm – også de humoristiske.

Sprog: Engelsk og tysk.

Bodil is a charismatic actor and singer. With great life experience, she has developed the talent to go in depth with her roles – and to write catchy lyrics. Bodil’s strengths and aspirations as an actor range far and wide – from drama, comedy to character roles.

Throughout her life, she has performed in theater and revue, been a model, performed as a singing girl and participated in a large number of TV series, films, commercials and campaign films.

Bodil has also ‘played around a bit’ with writing, directing, producing and participating as an actor in the short film ‘Nedtur’, which is waiting for the right time for the right premiere. 

Bodil has, among other things, starred (as a featured extra) in the feature film “Rose”, “Under a trembling surface”, “Families like ours” and several commercials – including the humorous ones.

Languages: English and German.

Bue Nielsen (actor) born 1988

Bue Nielsen er en aktiv skuespiller, som har mange kompetencer: Skuespil, speaker, forfatter, koreograf, instruktør, studievært TV/radio m.m. P.t. også under uddannelse som film og TV tekniker og har derfor stor viden om ”bag kameraet”.

Har bl.a. medvirket i: Hvidsten Gruppen 2, Friheden 2, Julemandens datter 2 m.fl. samt en del reklamer. Bues styrke er, at han hurtigt kan sætte sig ind i en rolle og agere ud fra den i forholdet tilden præcise instruktion. Og at han ’overall’ har en meget moden tilgang til skuespillets kunst.

Bue Nielsen is an active actor who has many skills: Acting, speaker, author, choreographer, director, TV/radio host, etc. currently also in training as a film and TV technician and therefore has extensive knowledge of “behind the camera”.

Has i.a. starred in: Hvidsten Gruppen 2, Friheden 2, Santa’s Daughter 2 and others. as well as some advertisements. Bue’s strength is that he can quickly settle into a role and act on it in relation to the precise instruction. And that he ‘overall’ has a very mature approach to the art of acting.

Languages: Danish, English and knowledge of languages: French, Norwegian, Swedish, German.

Sprog: Dansk, Engelsk og sprog kendskab: Fransk, Norsk, Svensk, Tysk.

Showreel: http://vimeo.com/manage/videos/768544752

Conny Thur (actor) born 1996

Conny er en ung, lovende skuespiller, som har arbejdet meget med teater (også børneteater), film og reklamer. Har et udpræget comedy talent også. Har store ”skills” i fohold til sang og dans/akrobatik. Ud af international akrobatik-familie. Underviser også i dans. Har bl.a. været med i ”Emne nr. 88” og ”Jeg er her stadig i morgen”. Senest solist i The Lord of The Rings and The Hobbit-the koncert tourné i Europa, Australien og New Zealand. Også aktuel i flere musicals i Danmark.

Conny is a young, promising actor who has worked extensively in theater (also children’s theatre), film and commercials. Has a distinct comedy talent too. Has great “skills” in terms of singing and dancing/acrobatics. Out of international acrobatics family. Also teaches dance. Has i.a. featured in “Subject no. 88” and “I’m still here tomorrow”. Most recently soloist in The Lord of The Rings and The Hobbit – the concert tour in Europe, Australia and New Zealand. Also current in several musicals in Denmark.

Se skuepillerhåndbogen

Dinna Ophelia Hæklund Schack (actor) born 1985

Dinna er en meget passioneret og talentfuld skuespiller. Hun er uddannet fra Hamborg. Hendes erfaring er bl.a. horrorfilm, revy, teater, reklamer, speak, koncerter og film/tv. Dinna med sit unikke look, mestre alt lige fra drama til komik. Hun er hurtig og omstillingsparat og giver sine karakterer emotionel ægthed og dybde.

På Film/tv siden har hun bla. Medvirket i Horrorfilmen ”Madness of Many” novellefilmen ”Ramt”, og 2021 i tv-serien ”Overleveren” på TV2 Play.

Internationalt har hun  bl.a. spillet børneteater i Tyskland, og på filmsiden bla. ”Amy” i amerikansk kortfilm samt Paula, Jules og Amy (2022). Sprog: Engelsk og tysk.

Dinna is a very passionate and talented actor. She is educated from Hamburg. Her experience includes horror film, revue, theatre, commercials, speak, concerts and film/TV. Dinna, with her unique look, masters everything from drama to comedy. She is quick and adaptable and gives her characters emotional authenticity and depth.

On the Film/TV side, she has, among other things, Starred in the horror film “Madness of Many” the short film “Ramt”, and 2021 in the TV series “Overleveren” on TV2 Play.

Internationally, she has, among other things, played children’s theater in Germany, and on the film side, among others “Amy” in American short film as well as Paula, Jules and Amy (2022).

Languages: English and German.

Showreel: https://youtu.be/Qfjjvg4DI6Q

https://en.skuespillerhaandbogen.dk/member/dinna-ophelia-haeklund-schack

https://www.spotlight.com/9253-3495-2881

 

Dorcas Hansen (actor) born 1985

Dorcas er en meget karismatisk og energisk skuespiller, som matcher mange typer af roller – fra drama til komedie. Hun er gået den autodidakte vej og har gennem sit skuespil til dato opnået en del: Været med i flere reklamer, ”Sommerdahl”, ”Elvira” og ”Katarakt” og “Vogter”– alle i gode roller. Dorcas sætter sit eget gode præg på rollerne med sin fine indlevelsesevne og gode sans for den pågældende karakter.

Dorcas is a very charismatic and energetic actor who matches many types of roles – from drama to comedy. She has followed the self-taught path and has achieved quite a lot through her acting to date: Has been in several commercials, “Sommerdahl”, “Elvira” and “Cataract” and “Vogter”- all in good roles. Dorcas puts her own good stamp on the roles with her fine empathy and good sense of the character in question.

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/dorcas-hansen

Showreel:  https://youtu.be/eZXZER6m46o 

Frida Urelind (actor) born 1998

Frida er en helt speciel, talentfuld svensk skuespiller. Har boet og arbejdet i to år I London, hvor hun bl.a. spillede med i Robin Hood på teater.

På skærmen har hun medvirket i Maria Wern Extra (Dreamworks), Essex Extra (Netflix) Wattford, Lost Relics Model (Sky History) London og Maria Wern Extra (Eyeworks).

Fridas seriøsitet som skuespiller parret med et talent for hurtigt at tilegne sig en rolle har skabt en efterspørgsel efter hende i både Sverige og England. Frida ha også udmærket sig som sanger og arbejder også en del med voice over.

Frida is a very special, talented Swedish actress. Has lived and worked for two years in London, where she e.g. starred in Robin Hood at the theatre.

On screen, she has starred in Maria Wern Extra (Dreamworks), Essex Extra (Netflix) Wattford, Lost Relics Model (Sky History) London and Maria Wern Extra (Eyeworks).

Frida’s seriousness as an actress paired with a talent for quickly acquiring a role has created a demand for her in both Sweden and England. Frida has also excelled as a singer and also works a lot with voice over.

Showreel: http://https://www.youtube.com/watch?v=8MruMn08Pvs

Hana Shuan (actor) born 1981​

Hana er en helt speciel skuespiller, som mestrer alt fra drama til komedie. Gennem sin karriere har han lavet alt fra teater og film til også reklamefilm. Senest har han medvirket i TV-serien ,”Når støvet har lagt sig”, spillefilmen, ”Natten har øjne”, samt “Sommerdahl”. Hold øje med ham!

Hana is a very special actor who masters everything from drama to comedy. Throughout his career, he has made everything from theater and film to also commercials. Most recently, he has starred in the TV series “When the dust settles”, the feature film “The night has eyes”, and “Sommerdahl”. Keep an eye on him!

Helene Desirée Jørgensen (actor) born 1995

Helene er en yngre, spirende skuespiller med mange facetter I sit skuespil. Hendes blidhed som person skal man ikke tage fejl af – hun mestrer alt fra tunge dramaer til komedie. Har medvirket i “Not Me Anymore”, “Eksogen”, “Infection” m.m. Og på teatret i “The Waiting Room”.

Sprog: Danish (fluent), English (fluent), familiar with Swedish and Norwegian.

Helene is a younger, budding actor with many facets in her acting. There is no mistaking her gentleness as a person – she masters everything from heavy dramas to comedy. Has starred in “Not Me Anymore”, “Eksogen”, “Infection” etc. And at the theater in “The Waiting Room”.

Language: Danish (fluent), English (fluent), familiar with Swedish and Norwegian.

Henrik Lund (actor) born 1978

Henrik er et kendt ansigt på teatre, i revyer og på skærmen. Skuespiller, danser, stagefighter/karate og sanger. Fik bl.a. en Reumert-pris I 2012 for “Singing in the rain”. Optrådt på Grønnegårdsteatret, i “Crazy Christmas Cabaret”, på “Eventyr Teatret” og meget mere. Som skuespiller mestrer han lige fra comedy til drama.

Henrik is a familiar face in theatres, in revues and on the screen. Actor, dancer, stage fighter/karate and singer. Got i.a. a Reumert award in 2012 for “Singing in the rain”. Appeared at Grønnegårdsteatret, in “Crazy Christmas Cabaret”, at “Eventyr Teatret” and much more. As an actor, he masters everything from comedy to drama.

 

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/henrik-lund

Hyo Cortzen (actor) born 1991

BA i skuespil for 4 år siden. Koreansk oprindelse. Har lavet en del film og TV og er p.t. også producer på sin egen kortfilm om sin oprindelse. Har dyrket mange sportsgrene og også medvirket I danseteater. Har tillige medvirket i en del kortfilm bl.a. “2020 Dramatic death” m.fl.. Og på TV: “2020 Friheden – sæson 2”.

Hyo has a BA in acting 4 years ago. Korean origin. Has made quite a few films and TV and is currently also producer of his own short film about his origins. Has played many sports and also participated in dance theatre. Has also participated in a number of short films, e.g. “2020 Dramatic death” etc. And on TV: “2020 Friheden – season 2”.

Showreel

Iben Skau (actor) born 1972

Iben er en fantastisk, kreativ og sprudlende skuespiller. Hun er en meget stærk og autentisk skuespiller, som har medvirket en del på TV og i film – fra drama til komedie. En meget levende skuespiller og jazzsangerinde.

På TV i ”Jagten på mig selv” (DR) og i ”Akavet” sæson 2, 3, 4 og 5 (DR). . Hun har tillige medvirket i reklamer for b.la. Louis Nielsen og Novo Nordisk Fonden,  samt i flere roller på teatre. Hun dyrker jævnligt Yoga og bærer det grønne bælte i Seido Ryu karate. 

Iben is a fantastic, creative and exuberant actor. She is a very authentic actor who has appeared on TV and in films – from drama to comedy. On TV in “The hunt for myself” (DR) and in “Akavet” season 2, 3, 4… (DR). Very lively and skilled actress and jazz singer who also plays several instruments. She holds the green belt in Seido Ryu karate and also does yoga several time a week.

Showreel

Jacob Spang Olsen (actor) born 2003

Jacob er et stort skuespil talent I den yngre ende. Har spillet teater siden han var 8 år – mange forestillinger på Eventyrteatret, ”Skatteøen” på Folketeatret m.m. Siden også rigtig pæne roller på film og TV: ”RUNAWAY” (udkommer 2023) – hovedrolle, ”En Af Drengene” (netop udkommet på Viaplay) – stor bi rolle/hovedrolle, 2022: ”Salsa” – DR3: Axel – stor bi-rolle. Han har også fået rigtig mange pæne anmeldelser med på vejen fra både teater- og film-optræden. Det fremhæves bl.a., at hans fremtoning hver gang fanger publikum med en magisk karisma… Også været med i reklamer. Hold godt øje med Jacob.

Dubber og har fået 8 års sangundervisning og har også trænet springgymnastik i 7 år. 

Sprog: Dansk og engelsk/amerikansk.

https://youtu.be/jvE7IWODyeg (monolog)

https://youtu.be/4HGEfTcPHIw (Salsa-klip episode 7)

 

 

Jens Christian Buskov Lund (actor) 1989

Spændende skuespiller og manuskriptforfatter med stor skuespilerfaring indenfor både internationale og nationale produktioner af film og tv. Blandt andet kan nævnes tv-serierne, Vikings, 1864 og senest Hvide Sande.

Sprog kendskab: Fransk, Norsk, Portugisisk, Svensk, Tysk.

Dialekter: Amerikansk – Standard, Amerikanske dialekter, Engelsk – Standard RP, Engelske dialekter, Jysk, Jysk – Midt, Jysk – Nord, Jysk – Vest, Jysk – Øst, Københavnsk, Nordjysk, Tysk, Vendelbomål, Vestjysk.

Uddannelse: Ivana Chubbuck Studio, Skuespillerskolen Ophelia, New York Film Academy.

Jens Christian is an exciting actor and screenwriter with extensive acting experience in both international and national film and television productions. Examples include the TV series Vikings, 1864 and most recently Hvide Sande. Language knowledge: French, Norwegian, Portuguese, Swedish, German.

Dialects: American – Standard, American dialects, English – Standard RP, English dialects, Jutish, Jutish – Middle, Jutish – North, Jutish – West, Jutish – East, Copenhagen, North Jutland, German, Vendelbomål, West Jutland.

Education: Ivana Chubbuck Studio, Ophelia School of Acting, New York Film Academy.

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/jens-christian-buskov-lund

Jens Zacho Böye (actor) born 1958

Jens er en velkendt skuespiller fra mange teatre og film gennem tiderne. Med sin baryton stemme har han også optrådt i musicals m.m. I 2022 er der bud efter Jens på TV og teater senere på året. I dag bruger han også en del tid på dubbing og speak og har sit eget lille lydstudie i boligen på Samsø. Har både kørekort til motorcykel og personbil. Sprog tysk og engelsk.

Jens is a well-known actor from many theaters and films throughout the ages. With his baritone voice, he has also appeared in musicals, etc. In 2022, there are bids for Jens on TV and theater later in the year. Today he also spends a lot of time on dubbing and speaking and has his own small sound studio in the home on Samsø. Has both a motorcycle and car driving licence. Languages ​​German and English.

Joachim Knudsen (actor) born 1976

Joachim Knudsen - by Holm Headshots

Joachim er efterhånden et kendt ansigt på TV-siden på trods af en indtil videre kort karriere som skuespiller, som for alvor tog fart i 2022. Hans dygtighed og ikke mindst fokus på faglighed har derfor allerede bragt ham langt på tv, i film og i reklamer. Joachim drives af at formidle historier, når der skal lægges krop og sjæl i det. At gå i dybden for at finde flere metoder til at transformere historien til et stykke, som tilskuerne forhåbentligt kan holde af. Kort sagt: At vise den kropslige, visuelle og verbale viderefortælling af en spændende historie.

Sprog: Dansk og engelsk.

Joachim is now a well-known face on the TV side, despite a so far short career as an actor, which really took off in 2022. His skill and, not least, focus on professionalism have therefore already brought him far on TV, in film and in advertisements. Joachim is driven by conveying stories, when body and soul must be put into it. To dig deeper to find more methods to transform the story into a piece that the audience can hopefully enjoy. In short: To show the bodily, visual and verbal retelling of an exciting story.

Language: Danish and English.

https://www.youtube.com/watch?v=vqnrkCG-2MQ&t=12s kort commercial reel

https://www.joachimknudsen.dk/ website

https://www.youtube.com/watch?v=N_hY7pQWoWA lang commercial reel

Jonas Kyed (actor) born 1995

Jonas er både skuespiller og up coming instruktør. Han har siden 12-års alderen målrettet arbejdet med skuespil og musik (rap). Udgiver også sin egen musik. Har medvirket i “Happy Ending Sleepover” (amr. film), “Føler du det også” og “Store planer”. 

Sprog: Dansk og engelsk. Voice over, stagefighter og instruktør.

Showreel: https://www.youtube.com/watch?v=lGMf-s-voKk

Jonas is both an actor and an up and coming director. Since the age of 12, he has focused on acting and music (rap). Also publishes his own music. Has starred in “Happy Ending Sleepover” (Amr. film), “Do you feel it too” and “Big plans”. Language: Danish and English. Voice over, stage fighter and director.

Karen Margrethe Gotfredsen (actor) born 1987

En meget bredt favnende skuespiller med erfaring fra både film/TV og teater. Uddannet i New York. Kan rollerne lige fra drama til komedie. Har bl.a. været med i danske tv serier som ”Limboland” og “Hånd i Hånd” og i spillefilmen ”Human Factors”, som fik premiere på Sundance og Berlinale i 2021. Mestrer flere forskellige sprog. Også en del brugt i større reklamefilm.

Karen Margrethe is a very broad-ranging actor with experience from both film/TV and theatre. Educated in New York. Can play roles ranging from drama to comedy. Has i.a. has been in Danish TV series such as “Limboland” and “Hånd i Hånd” and in the feature film “Human Factors”, which premiered at Sundance and Berlinale in 2021. Master several different languages. Also some used in major commercials.

 https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/karen-margrethe-gotfredsen

Kaspersilas Crystallando (actor) born 1988

Kaspersilas er en meget energisk skuespiller med erfaring inden for musikvideoer, TV-serier, reklamer, kortfilm og teatersiden. Medvirket i bl.a. “Lykkeper” instrueret af Bille August, “Øgendahl og de store forfattere” samt ”Rocky” instrueret af Tue Biering.

Kaspersilas is a very energetic actor with experience in music videos, TV series, commercials, short films and the theater side. Participated in i.a. “Lykkeper” directed by Bille August, “Øgendahl and the great writers” and “Rocky” directed by Tue Biering.

Website

Katrine Køhler (actor) born 1987

Katrine er en lovende skuespiller, som har haft større kortfilmopgaver senest : “Law of Life”, “Komme dit rige”, “Den anden kvinde”. På TV: “Den som dræber” og “30”. Katrine har mange spændende udtryk som skuespiller. Lige fra drama til komedie.

Katrine is a promising actress who has had major short film assignments recently: “Law of Life”, “Comme dit rige”, “The other woman”. On TV: “The killer” and “30”. Katrine has many exciting expressions as an actress. From drama to comedy.

WWW.SPOTLIGHT.COM/7414-9089-3091

Showreel

Kenneth Matthes (actor) born 1972

Kenneth er en meget aktiv skuespiller med stor også fysisk styrke (kampsport, stunt). Har tidligere også været musiker. Har medvirket en del i film- og TV-produktioner samt i en del kortfilm. En dygtig karakterskuespiller. Taler engelsk og har stort og lille kørekort.

Kenneth is a very active actor with great physical strength (martial arts, stunts). Has previously also been a musician. Has participated in a number of film and TV productions as well as in a number of short films. A skilled character actor. Speaks English and has a large and small driver’s license.

Kyle Saint (magician) born 1989

Kyle er uddannet af en gammel, erfaren kinesisk magiker og har haft shows over hele Kina. Er international erfaren også i andre lande. Netop flyttet til Danmark for at gøre karriere her. Mestrer klassisk tryllekunst og fantastiske illusioner. Samarbejder i et nyt show koncept med Niklas Johansen.

Niklas Johansen (classic guitarist) born 1989

På trods af sin unge alder, har Niklas allerede vundet adskillige internationale førstepriser inden for den klassiske guitar genre. Han fik tillige SONNINGS TALENTPRIS 2019, DR P2’s talentpris 2019 og Odd Fellow Ordenens årspris for sin kunnen. Giver en lang række koncerter i ind- og udland og deltager i internationale konkurrencer, hvor han har vundet en hel del førstepriser. Samarbejder i nyt show koncept med Kyle Saint.

Lasse Rasch (actor) born 1980

Lasse er et kendt ansigt på film og TVHar senest medvirket i “Unter andere Umständen” (ZDF TV Movie), ”Kastanjemanden” (Netflix Series), PANIK (TV-serie) m.m. Lasse taler udover engelsk også flydende tysk. Har endvidere en del teaterarbejde bag sig. Bruges også til voice over og speak. Castes ofte til ”bad boy”-roller – men mestrer også anden drama og komedie. Endelig er Lasse flittigt brugt i reklamer også.

Lasse is a familiar face on film and TV. Has most recently starred in “Unter andere umstände” (ZDF TV Movie), “The Chestnut Man” (Netflix Series), PANIK (TV series) etc. In addition to English, Lasse also speaks fluent German. Also has a lot of theater work behind him. Also used for voice over and speak. Often cast for “bad boy” roles – but also masters other drama and comedy. Finally, Lasse is widely used in advertising as well.

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/lasse-rasch

Louise Kirstine Danielsen (actor) born 1991

Louise er en naturlig og talentfuld skuespiller, der har arbejdet på scenen siden hun var barn. Hun har spillet i mange stykker på Holbæk Teater og Teater Grob i København. I 2016 dimitterede hun fra “Det Danske Filmskuespillerakademi”. Lige efter fik hun en rolle i komedieserien “29”. Louise er dedikeret til sit arbejde og finder altid forskellige måder at overraske publikum på. Med meget sceneerfaring bringer hun altid en stærk og sårbar performance i sit arbejde. Hun kan desuden ses i DR’s tv-serie “En rigtig vejrmand” i rollen som Heidi Hot.

Louise is a natural and talented actress who has worked on stage since she was a child. She has played in many plays at Holbæk Theater and Teater Grob in Copenhagen. In 2016, she graduated from the “Danish Filmskuespillerakademi”. Right after she got a role in the comedy series “29”. Louise is dedicated to her work and always finds different ways to surprise the audience. With a lot of stage experience, she always brings a strong and vulnerable performance to her work. She can also be seen in DR’s TV series “A real weather man” in the role of Heidi Hot.

Showreel

Luiz Wilhelm Karlsen (actor) born 1987

Luiz W. Karlsen er en ægte karakter skuespiller, som foruden sit danske og internationale skuespil – også er sangskriver, sanger og pianist. Han har tillige sit eget voice studio. Har medvirket i flere danskproducerede film og Tv-serier både på TV2 og DR. Har også gjort sig en del på danske teatre – senest i opsætningen af forestillingen “Heroin”. Luiz har en meget karakteristisk personkarakter – kan spille både fra det blide udtryk til det mere konsekvente.

Luiz W. Karlsen is a genuine character actor who, in addition to his Danish and international acting, is also a songwriter, singer and pianist. He also has his own voice studio. Has appeared in several Danish-produced films and TV series on both TV2 and DR. Has also done a lot in Danish theaters – most recently in the staging of the performance “Heroin”. Luiz has a very distinctive character – can play both from the gentle expression to the more consistent.

Showreel

Lukas Miklik-Stolar (actor) born 1987

Lukas er en meget målrettet og dygtig skuespiller. Han har medvirket i en del filmproduktioner og medvirker senest i Anders Refns kommende spillefilm ”Opgøret” som Svendsen. På TV har han bl.a. været med i ”En Rigtig Vejrmand” (DR),  ”Voksne mennesker” (DR, 2022) og TV-serien ”Drenge” (Viaplay, 2022). Teater – Operaen: ”2020 Idomeneo”.  Har også erfaring inden for dubbing. 

Stagefight-kæmper og taler adskillige sprog – herunder tjekkisk, slovakisk og mestrer diverse amerikanske accenter. 

Lukas is a very determined and skilled actor. He has taken part in a number of film productions and most recently stars in Anders Refn’s upcoming feature film “The Showdown” as Svendsen. On TV he has, among other things, has been in “En Rigtig Vejrmand” (DR), “Voksne mensker” (DR, 2022) and the TV series “Drenge” (Viaplay, 2022). Theater – Opera: “2020 Idomeneo”. Also has experience in dubbing.

Stagefight fighter and speaks several languages ​​– including Czech, Slovak and masters various American accents.

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/lukas-miklik-stolar

Showreel

Martin Frislev Ammitsbøl (actor) born 1976

En erfaren skuespiller. Har medvirket på teater, i spillefilm, tv-serier, VO/speak, reklame m.m. Spænder vidt fra drama til komedie. Senest medvirker han i sæson 3-5 i TV-serien “Akavet” som Steen, “De forbandede år 2 – Opgøret” som Jan Skærbæk og i børne- og ungdomsfilmen “Forsvundet til Halloween”. Martin er oprindelig oplært på teaterscener i Danmark og i udlandet”.

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/martin-frislev-ammitsboel

https://www.ammitsbol.dk/showreel

Martin is a very experienced actor in theatre, film, TV series, commercials, dubbing etc. Mastering all roles from drama to comedy. Most recently, he plays “father” in the TV series, “Akavet”. Also featured in “Opgøret” and “Forsvundet til Halloween” etc. Also used as a voice over artist and singer. Martin was originally trained on theater stages in Denmark and abroad.

Showreel

Martin Spang Olsen (actor) born 1962

Martin er kendt som skuespiller, stuntman, stuntkoordinator, instruktør, forfatter og foredragsholder. I sit skuespil går han gerne efter karakterroller med de psykologiske og lidt skæve sider af en rolle. Men også den humoristiske del mestrer han.

Har bl.a. medvirket i Midt om Natten, I Kina spiser de Hunde, Himlen falder, Davids Bog, Incasso (og i udlandet) Blind Gudinde (N) og Sea Dragon (UK)). Også instrueret “Historien om et teater” og ”Model-teater i Hjertet” til TV.

Udover sit skuespil arbejder Martin også med sin egen sublime billedkunst, som han jævnligt udstiller. Også Sensorisk Træning har han undervist i gennem en lang årrække. Et mangesidet talent indeed!

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/martin-spang-olsen

Monolog fra John Logan’s skuespil, RED (2022)

https://youtu.be/5jQi6-OQw_M

Monolog fra skuespillet ‘Stol på Alice’ af  (2022)

https://youtu.be/UM2LDTGOLQc

Martin Spang Olsen is known as an actor, lecturer, stuntman, stunt coordinator, writer and director. In his acting, he likes to go for character roles with the psychological and slightly quirky sides of a role. But he also masters the humorous part.

Has i.a. starred in Middle of the Night, In China They Eat Dogs, The Sky is Falling, Book of David, Incasso (and abroad) Blind Goddess (N) and Sea Dragon (UK)). Also directed “The History of a Theatre” and “Model Theater in the Heart” for TV.

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/martin-spang-olsen

Mette Marie Fisker (actor) – born 1997

Mette aktuel

Mette Marie er en meget målrettet skuespiller med super god energi. Går all-in på sin karriere og har uddannet sig i Sverige på The Performing Art School of Gothenburg. Har optrådt på teatre og på TV. En meget levende og kreativ person med mange forskellige talenter. Hun har en rigtig god evne til at gå ind i en rolle i spændvidden fra drama til komedie.

Har senest optrådt på P2 Arne Alligator turné, Dawn Waitress the musical, danser i Atlantis 25-års Jubilæumskoncert. På TV: Pip.dk Story House, Anew Sleep reklame, TickrMeter Block Films m.m.

Sprog: Dansk, Svensk flydende, engelsk flydende både britisk og amerikansk dialekt. Spiller violin. Dans: Jazz og Step. Også V/O artist, showartist, børneunderholder, eventskuespiller, lydbogsindlæser m.m. Photo: Stefan Jagd

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/mette-marie-fisker

Mette Marie is a very determined actor with great energy. Goes all-in on his career and has trained in Sweden at The Performing Art School of Gothenburg. Has performed in theaters and on TV. A very lively and creative person with many different talents. She has a really good ability to step into a role that ranges from drama to comedy.

Has most recently performed on the P2 Arne Alligator tour, Dawn Waitress the musical, dancing in the Atlantis 25th Anniversary Concert. On TV: Pip.dk Story House, Anew Sleep advertisement, TickrMeter Block Films, etc.

Languages: Danish, Swedish fluently, English fluently in both British and American dialects. Plays the violin. Dance: Jazz and Step. 

Presentation video: https://drive.google.com/file/d/15V8aXolZ2otGPt1-EdqRm6fV1BeoeLkn/view?usp=sharing

Nina Aller Christrup (actor) born 1970

Nina er en meget energisk og karismatisk skuespiller med en fin bredde i sit skuespil. Autentisk, nærværende og med en høj grad af troværdighed. Har senest medvirket i ”Sygeplejerskolen”, ”Julekalenderen på DR”, ”Den Modigste”, ”Sommerdahl” m.fl. Udover skuespillet er Nina også en dygtig sangerinde og en meget brugt oversætter af tegnefilm. Sprog: Engelsk og tysk.

Nina is a very energetic and charismatic actor with a nice breadth in her acting. Authentic, present and with a high degree of credibility. Most recently participated in “Sygeplejerskolen”, “Julekalenderen på DR”, “Den Modigste”, “Sommerdahl” and others. In addition to acting, Nina is also a talented singer and a widely used translator of cartoons. Languages: English and German.

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/nina-aller-christrup

Nynne Christine Holmen (actor) born 1977

Nynne Holmen er uddannet i England og har arbejdet der gennem flere år. Nu er hun i Danmark igen og har haft flere store roller på teater i Mamma Mia og Chess, Atlantis, She Loves You og Chekhovs Dreamers. Også på TV har vi set Nynne også i flere reklamer. Nynne er udover at være skuespiller også professionel sanger og danser. Et alsidigt skuespiltalent.

Nynne Holmen was educated in England and has worked there for several years. Now she is in Denmark again and has had several major roles in theater Mamma Mia, Chess, Atlantis, She Loves You  and Chekhov’s Dreamers. We have also seen Nynne in several commercials on TV. In addition to being an actress, Nynne is also a professional singer and dancer. A versatile acting talent.

 

Peder Fenger (actor) born 1965

Peder er et multimedie menneske med mange aspekter i bagagen – bl.a. freelance journalist igennem mange år. Også arbejdet med podcast og radioproduktion. Skuespillet har han prøvet kræfter med i 20 år og er kendt fra TV og film – bl.a. ”Hvide sande”, ”Riget”, ”Hedensted High” og “Anna Pihl” m.fl. Har også på nogle tidspunkter gået teatervejen. Han sætter pris på roller, som udfordrer hans talent og har mod på både at spille i spændvidden drama til komedie.

Sprog: Dansk, engelsk.

Peder is a multimedia person with many aspects in his baggage – including freelance journalist for many years. Also work with podcast and radio production. He has tried his hand at acting for 20 years and is known from TV and film – i.a. “White sande”, “Riget”, “Hedensted High” and “Anna Pihl”. Has also at times gone the theater route. He appreciates roles that challenge his talent and has the courage to play both in the range of drama and comedy.

Language: Danish, English.

Poul Storm (actor) born 1957

Poul er en meget erfaren skuespiller gennem mange år. Har senest medvirket i “Then You Run”, ”Escape”, ”Warrior”, ”Trods” m.fl. Flere af dem udenlandske produktioner med fokus på det tyske marked, hvor Poul er en kendt skuespiller. Har også tidligere haft roller i ”Skytten”, ”Hvidstensgruppen”, ”9 meter” og ”Rejseholdet”.

Poul is a very experienced actor over many years. Most recently starred in “Then You Run”, Escape”, “Warrior”, “Trods” and others. Several of them are foreign productions with a focus on the German market, where Poul is a well-known actor. Also previously had roles in “Skytten”, “Hvidstensgruppen”, “9 meters” and “Rejseholdet”.

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/poul-storm

Rasmus Hougaard (actor)

Rasmus H

Rasmus Hougaard er en meget alsidig skuespiller med en bred spillealder fra slut 20’erne til midt 40’erne. Mestrer skuespil lige fra drama-karakterer til comedy. Med sin umiddelbare fremtoning fanger han publikum på teater såvel som på TV-skærm. Har medvirket i flere produktioner. På TV: Senest medvirker han i den nye sæson 5+6 af ”Sommerdahl” i større birolle som ”Ole Brygger” – tidligere i ”Try Hard”, ”Grænseland” m.fl. På film optrådt i ”Hjortehuset / the Deer House”, ”Fjendeblod”, ”Viking Blood” m.m.

På teater spillet titelrollen ”Hamlet” på Kronborg, medvirket i ”Vildanden” på det Kgl. Teater samt haft roller i Hotel Pro Forma’s “Den Der Hvisker Lyver”, ”Nissepigen Der Blev Væk”, ”Sidste Omgang” m.m.

Spiller klaver, guitar, bas og synger også (baryton/tenor). Dækker også dans – fra standard til latinamerikansk og er en dygtig stagefighter.

Sprogtalent – dansk, engelsk, amerikansk, tysk med også fint kendskab til islandsk, norsk og fransk.

Rasmus Munkner (actor) born 1984

Rasmus har siden 12-års alderen vidst, at han ville være skuespiller. Har medvirket i en del kortfilm og i øvrigt været aktiv inden for al form for skuespil og formidling på film, teater m.m.

Rasmus arbejder også meget kropsligt i sine roller og har gennem årene oparbejdet en knivskarp forståelse for at gå helt ind i en karakter.

Både fysisk og mentalt.
 
Senest medvirket i ”Kamille’s Garden”, ”You Nomi Tina”, ”The Last Padawan 2”, ”Jagten på mig selv”, m.m.
 
Sprog: Dansk, engelsk, lidt tysk og lidt norsk.

Rasmus has known since the age of 12 that he wanted to be an actor. Has participated in a number of short films and has also been active in all forms of acting and communication in film, theater etc. Rasmus also works very physically in his roles and, over the years, has built up a razor-sharp understanding of how to get completely into a character. Both physically and mentally.

Most recently starred in “Kamille’s Garden”, “You Nomi Tina”, “The Last Padawan 2”, “The Hunt for Myself”, etc.

Languages: Danish, English, a little German and a little Norwegian.

Sami Darr (actor) born 1978

Sami er en meget kompetent og alsidig skuespiller. Autodidakt med mange år i branchen – i Danmark men også internationalt.

Været på skærmen på comedy-siden over til drama og action. Med i mange produktioner – bl.a. “From Paris with Love”, “Westbrick Murders”, “No right turn”, “Tomgang” og nu senest i “Huset” (DR tv-serie). Han taler flydende engelsk og Urdu og Hindi. 

Sami is a very competent and versatile actor. Self-taught with many years in the industry – in Denmark but also internationally.

Been on screen on the comedy side to drama and action. Featured in many productions – e.g. “From Paris with Love”, “Westbrick Murders”, “No right turn”, “Tomgang” and now most recently in “The House” (DR TV series). He is fluent in English and Urdu and Hindi.

Saran Sriskandarajah (actor – N) born 2000

Saran er en meget benyttet skuespiller i Norge. Har medvirket i en del på tv – serier og film. Meget karismatisk med stor indlevelse i rollerne. Prøver nu det internationale skuespilområde.  

Har medvirket i NRK-serie ”Flus”, ”Idrettsforledre”, sæson 1, ”Voice” spillefilm m.fl.

Sprog: Tamil, engelsk og norsk.

Showreel:

https://youtu.be/ITMB96VZK0c

Saran is a widely used actor in Norway. Has appeared in a number of TV series and films. Very charismatic with great empathy in the roles. Now trying the international acting field.

Has appeared in the NRK series “Flus”, “Idrettsforledre”, season 1, “Voice” feature film, etc.

Languages: Tamil, English and Norwegian.

Simon Dam (actor) born 1995

Simon er en dygtig ung skuespiller som bla. har medvirket i diverse kortfilm: “Pakkeleg – A Christmas Game”, “Waste” og “Left Behind”. Han taler bla. engelsk, tysk og japansk. Er erfaren i stage fight og stunt. Han har desuden også lavet en del dubbing.

Simon is a talented young actor who, among other things, has appeared in various short films: “Pakkeleg – A Christmas Game”, “Waste” and “Left Behind”. He speaks, among other things. English, German and Japanese. Experienced in stage fight and stunts. He has also done some dubbing.

Showreel

Sophie Gunilla Larsen (actor) born 1992

Sophie Gunilla Larsen (©HEIN)

Sophie er uddannet skuespiller fra Stella Adler Studio of Acting 3-year conservatory og har en master fra The Royal Conservatoire of Scotland. Med Sophie har du med en alsidig skuespiller at gøre som både har stor erfaring indenfor de klassiske værker som f.eks. Antigone og som har performet på Shakespeare’s Globe. Derudover har hun også beskæftiget sig med de mere komedie orienteret roller som f.eks. Helle i”Klovn” og hendes rolle som Mille i “Noget om Emma” på DR3. Sophie har også medvirket i teaterforestillingen, ”Heroin”.

Sophie taler flyende britisk engelsk samt standard amerikansk. Derudover har Sophie kendskab til svensk og tysk. Sophie har også gennem 20 år været brugt som dubber i bl.a. Disney, Warner Brothers og Sony produktioner. 

Sophie is a trained actor from the Stella Adler Studio of Acting 3-year conservatory and has a master’s from The Royal Conservatoire of Scotland. A very versatile actor who has extensive experience in classic works. Has performed at Shakespeare’s Globe. In addition, she has also dealt with the more comedy-oriented roles such as e.g. Helle in “Klovn” and her role as Mille in “Something About Emma”. Sophie also appeared in the theatre play, “Heroin”.

Sophie speaks fluent British English as well as standard American. Knowledge of Swedish and German. Sophie has also been used for 20 years as a dub in, among other things. Disney, Warner Brothers and Sony productions.

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/sophie-gunilla-larsen

Website: http://www.sophielarsen.com/

Showreel: https://vimeo.com/578509911

Spotlight: https://www.spotlight.com/5218-9080-7716

Sune Kofoed (actor) born 1977

Sune er en erfaren herre inden for film og TV samt teater og reklamefilm. Har senest medvirket i TV- serien, ”Carmen Curlers” – tidligere roller i “Hånd i Hånd”, ”Borgen”, “Den som dræber”, “Copenhagen” og “Submarino”. Har også medvirket i musicals som sanger – bl.a. Tvind, ”The musical” og “the Story Of My Life”. Bruges også gerne som voice over artist og til dubbing opgaver. I 2023 har Sune også medvirket i “Amadeus” på Gamle scene.

https://www.sunekofoed.com/showreel-media

Sune is an experienced gentleman in film and TV as well as theater and commercials. Most recently starred in the TV series, “Carmen Curlers” – previous roles in “Hånd i Hånd”, “Borgen”, “The Killer”, “Copenhagen” and “Submarino”. Has also taken part in musicals as a singer – i.a. Tvind, “The musical” and “the Story Of My Life”. Also used as a voice over artist and for dubbing tasks. In 2023, Sune also starred in “Amadeus” on The Danish Royal Theatre ‘Gamle scene’.

Showreel

Thomas Raft – (actor) – born 1963

Thomas har prøvet det meste inden for skuespil og relaterede områder: Skuespil, ballet, instruktion,
manuskriptforfatter, co-producer. Han har senest medvirket i den psykologiske thriller ”Artwork” (premiere efterår 2021), en del Tv-serier og filmopgaver. Thomas er med sin helt egen fremtoning og stil hyppigt brugt til specielt dramaer, thrillers og de mere ”mørke” eller skæve eller dybe fortællinger – senest i den p.t. post-producerede ”Løftet på broen”. Komedien binder han også an med i en kommende produktion. Udlandet har også kig på Thomas – til spillefilm i 2023: “Gateway to the West” og “Operation Dagon”.

Thomas Raft has tried most things in acting and related fields: Acting, ballet, directing, screenwriter, co-producer. He has most recently starred in the psychological thriller “Artwork” (premiere autumn 2021), a number of TV series and film assignments. Thomas, with his very own appearance and style, is frequently used especially for dramas, thrillers and the more “dark” or quirky or deep stories – most recently in the current post-produced “Løftet på broen”. He also ties the comedy into an upcoming production. Foreign countries are also looking at Thomas – for feature films in 2023: “Gateway to the West” and “Operation Dagon”.

Artwork: https://youtu.be/hTJ3IqCqGxE

Decoyed: https://youtu.be/GbaPQN9m6EY

https://vimeo.com/154902532 showreel

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/thomas-raft

https://pro.imdb.com/name/nm0706371?ref_=hm_prof_photo

Thomas Backhausen (actor) born 1985

Thomas er en meget karismatisk skuespiller, som passer ind i mange typer af roller. God til komedie og drama på samme tid. Han har en stærk udstråling og ”appearance” på skærm. Thomas har også sit eget eventbureau med diverse underholdningsopgaver her. På TV medvirket i bl.a. ”KLOVN” og ”Money Heist”, på film i ”LISA”, “Bytte bytte baby” m. fl. Også brugt meget i commercials – senest for Nilfisk, Bravida, Cloetta m.m.

Taler flere sprog: Spansk, engelsk/amerikansk og tysk.

Thomas Backhausen is a very charismatic actor who fits into many types of roles. Good for comedy and drama at the same time. He has a strong radiance and “appearance” on screen. Thomas also has his own event agency with various entertainment tasks here. On TV participated in, among other things “KLOVN” and “Money Heist”, on film in “LISA”, “Bytte byte baby” etc. Also used a lot in commercials – most recently for Nilfisk, Bravida, Cloetta etc.

Speaks several languages: Spanish, English/American and German.

Showreel: https://www.youtubc.e.com/watch?v=3X99rDI3CKk

Thomas Biehl (actor) born 1971

Thomas Biehl er et meget kendt ansigt på teater, film og på TV. Han har spillet mange større roller gennem tiderne – f.eks. i “Hvidsten Gruppen”, “Ser du månen Daniel” og “Rita”. Thomas er p.t. aktuel på DR ULTRA i “En for holdet”, hvor han spiller træner. Thomas er en meget dygtig skuespiller, som nu også satser på en international karriere.

Thomas Biehl is a very well-known face in theatre, film and on TV. He has played many major roles over the years – e.g. in “Hvidsten Gruppen”, “Do you see the moon Daniel” and “Rita”. Thomas is currently current on DR ULTRA in “One for the team”, where he plays coach. Thomas is a very talented actor who is now also aiming for an international career. He has also done several international commercials.

Showreel

Thomas Hou Mandsfeldt (actor) born 1973

Thomas er en meget energisk skuespiller, som har været med i adskllige filmproduktioner. Thomas er p.t. med i filmen, ”Rose”, hvor han er med i en gennemgående birolle i hele filmen. Andre produktioner han har deltaget i: Senest Kærlighed for voksne (2022) – Netflix – Stille liv (2023) – Bartender – Nattevagten 2 – Nattens dæmoner – (2022) Sygeplejeske på retsmedicinsk samt tidligere ”Julemandens Datter”, ”Slagter” og ”Gidseltagningen”, “Stille Liv”, “Nattevagten 2” og “Huset”, som kommer på DR Også med reklamefilm for Fødevarestyrelsen: “Hvad fuck er en bælgfrugt” m.m. Sprog: Engelsk og tysk. 

Thomas Hou Mandsfeldt is a very energetic actor who has been in several film productions. Thomas is currently in the film, “Rose”, where he is in a recurring supporting role throughout the film. Other productions he has participated in: “Santa’s Daughter”, “Butcher” and “Hostage Taking”, “Stille Liv”, “Nattevagten 2” og “Huset”. Also with advertising film for the Danish Veterinary and Food Administration: “What the fuck is a legume” etc. Languages: English and German.

Filmklip: https://youtu.be/rI714omZxvc

Tobias Gilbert Vorting – “Toby” (actor) born 1994

Uddannet fra The National Film Actors Academy of Denmark (Det Danske Filmskuespillerakademi). En meget bredt favnende skuespiller med mange facetter i skuespillet. Hans ligefremhed og åbne personlighed understøtter det faktum, at Tobias kan mestre mange forskellige typer af roller.

Bl.a. medvirket i ”Bare En Ven” og komedieserien “29” sæson 2/4. Sanger (baryton) og spiller guitar og mundharmonika. Sport: Klatrer, dykker, skateboard m.m.

Sprog: Dansk, engelsk og sprogkendskab til fransk, svensk og norsk.

Graduated from The National Film Actors Academy of Denmark   A very broad-ranging actor with many facets in acting. His directness and open personality support the fact that Tobias can master many different types of roles.

Starred in “Bare En Ven” and the comedy “29” season 2/4. Singer (baritone) and plays guitar and harmonica. Sports:  Climbers, divers, skateboards, etc.

Languages: Danish, English and knowledge of French, Swedish and Norwegian.

Showreel

Trine Runge (actor) born 1959

Er en fantastisk skuespiller, som med sin stærke udstråling kan spille alle typer af kvinderoller – fra den frustrerede og desillusionerede til den stærke karakter. Trine har også sit eget voice-studio. Hun har været med i TV-serier, på film og på teatre. Har spillet hovedroller i “Historien om Danmark”, “Antenneforeningen” af Søren Fauli og også med i “Sygeplejersken” og “Sommerdahl”. Har også medvirket i en svensk film med den svenske film director, Björn Runge (The Wife) i filmen “Brann Alla Mina Brev” med Sonja Richter, SF-Studios. Trine bruges også meget i reklamefilm – bl.a. hovedfigur i Sundhedsstyrelsens kampagne for influenza-vaccination.

Trine is a fantastic actor who, with her strong charisma, can play all types of female roles – from the frustrated and disillusioned to the strong character. Trine also has her own voice studio. She has appeared in TV series, films and theatres. Has played main roles in “Historien om Danmark”, “Antenneforeningen” by Søren Fauli and also in “Sygeplejersken” and “Sommerdahl”. Also worked with Swedish film director, Björn Runge (The Wife) in the movie “Brann Alla Mina Brev” with Sonja Richter. SF-Studios. Trine is also used in a lot of commercials – e.g. main figure in the Danish Health Authority’s campaign for influenza vaccination.

showreel

Viktor Noren – (rocksinger and actor) – born 1985

Viktor Norèn er bedst kendt som rocksanger i det internationale rockband ”Sugarplum Fairy”, hvor han udover at være forsanger også spillede bas og guitar. P.t. har han stor succes i Sverige i sit band med sin bror. I Danmark kender vi ham fra hovedrollen i rock-musicalen, ”Green Days American Idiot”. Viktor har også i Sverige  deltaget i flere TV-shows med musik/skuespil-optræden. Han er udover at være en dygtig sanger også en rigtig dygtig skuespiller og vil gerne nu prøve lykken også internationalt for dette.

Viktor Norèn is best known as a rock singer in the international rock band “Sugarplum Fairy”, where, in addition to being the lead singer, he also played bass and guitar. He has great success in Sweden in his band with his brother. In Denmark, we know him from the lead role in the rock musical, “Green Days American Idiot”. Viktor has also participated in several TV shows with music/acting performances and more musicals in Sweden. In addition to being a talented singer, he is also a really talented actor and would now like to try his luck internationally for this as well.

Showreel