Poul Storm
Actor - born 1957

Poul Storm har gennem et livslangt virke bevist sin evne til at brænde igennem på lærredet. Som erfaren, kreativ og intelligent karakterskuespiller, spiller Poul med en stor spændvidde. Fra de komiske over de tragiske, til de mere ondskabsfulde og perfide roller.

Han bor delvist i Berlin og delvist i København og taler flydende tysk og engelsk. De seneste år har han hovedsageligt arbejdet indenfor film og TV i både Danmark, Polen og især Tyskland – et marked hvor han er et kendt navn. Han har senest medvirket i “Then You Run” (Sky Max), “Evigheden” (FRINLO), “Sygeplejersken” (Netflix), “Matadorerne” (DR). Gleich Zurück (On Air Production) m.fl.  Tidligere også “Mennesker bliver spist” (Clausen Film), ”Skytten” (Nordisk Film), “Hvidstensgruppen” (Regner Grasten Film). “Banken” (DR) ”Rejseholdet”(DR).

Poul’s stemme er dyb, rolig og behagelig – en kvalitet der ofte bliver efterspurgt til voice over på det danske og tyske marked. Han har eget lydstudie. Desuden har Poul siden 2016 arbejdet som oversætter for den tyske TV station ARD. Han har en bachelor i filosofi og er sportslig meget aktiv.

Through a lifetime of work, Poul Storm has proven his ability to shine through on the canvas. As an experienced, creative and intelligent character actor, Poul plays with a wide range, from the comic to the tragic, to the more vicious and perfidious roles.

He lives partly in Berlin and partly in Copenhagen and speaks fluent German and English. In recent years, he has mainly worked in film and TV in both Denmark, Poland and especially Germany – a market where he is a well-known name. He has most recently starred in “Then You Run” (Sky Max), “Everigeden” (FRINLO), “The Nurse” (Netflix), “The Matadors” (DR). Gleich Zurück (On Air Production) and others.

Previously also “People are eaten” (Clausen Film), “Skytten” (Nordisk Film), “Hvidstensgruppen” (Regner Grasten Film). “The Bank” (DR), “The Travel Team” (DR).

Poul’s voice is deep, calm and pleasant – a quality that is often in demand for voice overs in the Danish and German markets. He has his own sound studio.

In addition, since 2016 Poul has worked as a translator for the German TV station ARD. He has a bachelor’s degree in philosophy and is very active in sports.

Profil i skuespillerhaandbogen – Dansk

Profil im Handbuch der dänischen Schauspielerverband – Deutsch

Profile in the Danish actor assosiation handbook – English 

https://www.poulstorm.com/

Fåking Boomers: https://youtu.be/LICDsvECYk0
Then You Run: https://youtu.be/HcAgFaSRBpE
Then You Run: https://vimeo.com/942998053?share=copy
Poul Storm Nyt 2024 short: https://youtu.be/58hgOG84eqQ