Peder Fenger 
Actor - born 1965

Peder er et multimedie menneske med mange aspekter i bagagen – bl.a. freelance journalist igennem mange år. Også arbejdet med podcast og radioproduktion. Skuespillet har han prøvet kræfter med i 20 år og er kendt fra TV og film – bl.a. ”Hvide sande”, ”Riget”, ”Hedensted High” og “Anna Pihl” m.fl. Har også på nogle tidspunkter gået teatervejen. Han sætter pris på roller, som udfordrer hans talent og har mod på både at spille i spændvidden drama til komedie.

Sprog: Dansk, engelsk.

Peder is a multimedia person with many aspects in his baggage – including freelance journalist for many years. Also work with podcast and radio production. He has tried his hand at acting for 20 years and is known from TV and film – i.a. “White sande”, “Riget”, “Hedensted High” and “Anna Pihl”. Has also at times gone the theater route. He appreciates roles that challenge his talent and has the courage to play both in the range of drama and comedy.

Language: Danish, English.