Patrick Torring
Actor - born 1993

Efter nogle år i USA er Patrick vendt hjem for også at forfølge skuespillet herhjemme.

Som skuespiller er han meget energisk, spontan og målrettet i sit arbejde foran kameraet. Lægger stor flid i at sætte sig ind i en rolle – koncept og karakter. Og er rimelig perfektionistisk i sit skuespil arbejde. At arbejde som skuespiller er kort sagt, det der gi’r mening for Patrick. Mestrer mange genrer – ønsker gerne roller med dybde, men er også parat til komedie, spændende dokumentarprogrammer m.m.

Har medvirket i en del film- og tv-produktioner og rigtig mange reklamer.

Sprog: Dansk, engelsk og amerikansk.

Præsentationsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=pWxUILnCRhg

Monolog fra DRUK: https://www.youtube.com/watch?v=t_X4Jv3LwN0

After a few years in the USA, Patrick has returned home to also pursue acting here at home.

As an actor, he is very energetic, spontaneous and purposeful in his work in front of the camera. Puts great effort into settling into a role – concept and character. And is fairly perfectionist in his acting work. Working as an actor is, in short, what makes sense for Patrick. Masters many genres – wants roles with depth, but is also prepared for comedy, exciting documentary programs etc.

Has taken part in a number of film and TV productions and many commercials.

Languages: Danish, English and American.