Martin Spang Olsen 
Actor - born 1962

Martin er kendt som skuespiller, stuntman, stuntkoordinator, instruktør, forfatter og foredragsholder. I sit skuespil går han gerne efter karakterroller med de psykologiske og lidt skæve sider af en rolle. Men også den humoristiske del mestrer han.

Har bl.a. medvirket i Midt om Natten, I Kina spiser de Hunde, Himlen falder, Davids Bog, Incasso (og i udlandet) Blind Gudinde (N) og Sea Dragon (UK)). Også instrueret “Historien om et teater” og ”Model-teater i Hjertet” til TV.

Udover sit skuespil arbejder Martin også med sin egen sublime billedkunst, som han jævnligt udstiller. Også Sensorisk Træning har han undervist i gennem en lang årrække. Et mangesidet talent indeed!

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/martin-spang-olsen

Monolog fra John Logan’s skuespil, RED (2022)

https://youtu.be/5jQi6-OQw_M

Monolog fra skuespillet ‘Stol på Alice’ af  (2022)

https://youtu.be/UM2LDTGOLQc

Martin Spang Olsen is known as an actor, lecturer, stuntman, stunt coordinator, writer and director. In his acting, he likes to go for character roles with the psychological and slightly quirky sides of a role. But he also masters the humorous part.

Has i.a. starred in Middle of the Night, In China They Eat Dogs, The Sky is Falling, Book of David, Incasso (and abroad) Blind Goddess (N) and Sea Dragon (UK)). Also directed “The History of a Theatre” and “Model Theater in the Heart” for TV.

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/martin-spang-olsen