Kenneth Brøndum Pedersen
Actor - born 1994

Kenneth er en meget dedikeret og målrettet skuespiller. Har bl.a. medvirket i Jagtsæson 2, Den som dræber, sæson 4 samt i en lang række reklamer for ofte større virksomheder. Han har også været model gennem en årrække. Hans mål som skuespiller rækker også ud over Danmarks grænser for at prøve den internationale bane af. Hans kontakt til branchen fornægter sig heller ikke – moderen er casting director og producer i USA, og hans papfar er den kendte Hollywood skuespiller, Sven Ole Thorsen.

Kenneths skuespiltalent gi’r en karakter dybde og energi, og han mestrer mange genrer – fra det dramatiske over til comedy.

Sprog: Dansk og engelsk. Sprogøre for andre sprog.

Kenneth is a very dedicated and goal-oriented actor. He has participated in Jagtsæson 2, Den som dræber, season 4, Hvide Sande 2 and in a long range of commercials for often larger companies. He has also been a model for a number of years. His goal as an actor also reaches beyond Denmark’s borders to try the international scene. His contact to the industry is also undeniable – his mother is a casting director and producer in the USA, and his stepfather is the famous Hollywood actor, Sven Ole Thorsen. Kenneth’s acting talent gives a character depth and energy, and he masters many genres – from the dramatic to comedy. Languages: Danish and English. Language ear for other languages.

Links til nogle foreløbige klip med Kenneth: https://www.youtube.com/shorts/NxDkSXiQv0w

https://www.youtube.com/watch?v=IqtvZxosRi0

Website