Jens Christian Buskov Lund
Actor - 1989

Spændende skuespiller og manuskriptforfatter med stor skuespilerfaring indenfor både internationale og nationale produktioner af film og tv. Blandt andet kan nævnes tv-serierne, Vikings, 1864 og senest Hvide Sande.

Sprog kendskab: Fransk, Norsk, Portugisisk, Svensk, Tysk.

Dialekter: Amerikansk – Standard, Amerikanske dialekter, Engelsk – Standard RP, Engelske dialekter, Jysk, Jysk – Midt, Jysk – Nord, Jysk – Vest, Jysk – Øst, Københavnsk, Nordjysk, Tysk, Vendelbomål, Vestjysk.

Uddannelse: Ivana Chubbuck Studio, Skuespillerskolen Ophelia, New York Film Academy.

Jens Christian is an exciting actor and screenwriter with extensive acting experience in both international and national film and television productions. Examples include the TV series Vikings, 1864 and most recently Hvide Sande. Language knowledge: French, Norwegian, Portuguese, Swedish, German.

Dialects: American – Standard, American dialects, English – Standard RP, English dialects, Jutish, Jutish – Middle, Jutish – North, Jutish – West, Jutish – East, Copenhagen, North Jutland, German, Vendelbomål, West Jutland.

Education: Ivana Chubbuck Studio, Ophelia School of Acting, New York Film Academy.

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/jens-christian-buskov-lund