Gitte Duholm 
Actor - born 1978

Gitte har været skuespiller gennem en del år og har bl.a. medvirket i Carmen Curlers, Efterretningstjenesten, Viktor mod verden, Sunday, Orkestret, Dopamin, Druk m.fl.

Hendes personlighed er meget imødekommende, og man fornemmer en god energi og et fantastisk engagement, når talen falder på skuespillet. Hendes performance rækker vidt – gerne dramaer men også comedy går hun ind i med styrke og præcision. Hendes forståelse for en karakter er unik, og selve udførelsen af en rolle præsenteres med stor sikkerhed. Også forfatter til udgivne digte og model.

Sprog: Dansk, engelsk, amerikansk, svensk, tysk og lidt norsk. Til dels fransk.

Gitte has been an actor for a number of years and has, among other things, starred in Carmen Curlers, The Intelligence Service, Viktor against the World, Sunday, Orkestret, Dopamine, Druk and others.

Her personality is very welcoming, and you sense a good energy and a fantastic commitment when the talk falls on the acting. Her performance ranges far and wide – likes dramas but also comedies, she goes into them with strength and precision. Her understanding of a character is unique and the actual execution of a role is presented with great assurance. Also author of published poems and model.

Languages: Danish, English, American, Swedish, German and a little Norwegian. Partly French.

Showreels:

https://youtu.be/Kwf3FUm7JGY?si=IqajoTryweV2QQHo

https://youtu.be/f4u6qq9jBqk?si=fdzfuRxjzQSYJ05H

https://m.youtube.com/watch?v=AEUkPyeXSq0

IMDB: https://www.imdb.com/name/nm9228913/?ref_=login