Dorcas Joanna Hansen
Actor - born 1985

Dorcas er en meget karismatisk og energisk skuespiller, som matcher mange typer af roller – fra drama til komedie. Hun er gået den autodidakte vej og har gennem sit skuespil til dato opnået en del: Været med i flere reklamer, ”Sommerdahl”, ”Elvira” og ”Katarakt” og “Vogter”– alle i gode roller. Dorcas sætter sit eget gode præg på rollerne med sin fine indlevelsesevne og gode sans for den pågældende karakter.

Dorcas is a very charismatic and energetic actor who matches many types of roles – from drama to comedy. She has followed the self-taught path and has achieved quite a lot through her acting to date: Has been in several commercials, “Sommerdahl”, “Elvira” and “Cataract” and “Vogter”- all in good roles. Dorcas puts her own good stamp on the roles with her fine empathy and good sense of the character in question.

https://skuespillerhaandbogen.dk/medlem/dorcas-hansen

Showreel:  https://youtu.be/eZXZER6m46o