Anna Berg Hansted 
Actress - born 1997

Anna er uddannet skuespiller fra Institute of The Arts Barcelona, BA Acting i Barcelona og fra Skuespillerakademiet i København. Efter endt uddannelse blev hun øjeblikkeligt ansat som skuespiller og tog på turné med teatret IPA Productions og har derudover også medvirket i en irsk webserie, Cyber Police, der udkommer til marts 2024. Hun har været skuespiller i en del kortfilm og også selv skrevet og instrueret sin egen kortfilm, som er færdig i efteråret 2024.

Som skuespiller er hun meget målrettet og dedikeret. Ønsker at gå kunstens vej som skuespiller både i Danmark og i udlandet. Anna har været bosat i Spanien i en årrække, hvor hun også aktivt har udøvet skuespillet. Men ønsker også at indtage scenen i bl.a. Danmark, som hun ofte besøger.

Hun har en sjælden evne, energi og personlig karakter til at indtage en rolle – i spænd fra drama til komedie. En meget fokuseret skuespiller med et stort talent.

Sprog: dansk, engelsk, spansk, norsk og tysk. 

Anna is a trained actor from the Institute of The Arts Barcelona, BA Acting in Barcelona and from the Actors’ Academy in Copenhagen. After graduating she was immediately hired as an actress and went on tour with the theater IPA Productions and has also starred in an Irish web series, Cyber Police, which will be released in March 2024. She has acted in a number of short films and also written and directed herself his own short film, which will be finished in autumn 2024.

As an actress, she is very determined and dedicated. Wants to follow the path of art as an actor both in Denmark and abroad. Anna has lived in Spain for a number of years, where she has also actively practiced acting. But also wants to take the stage in e.g. Denmark, which she often visits.

She has a rare ability, energy and personal character to take on a role – ranging from drama to comedy. A very focused actor with great talent.

Languages: Danish, English, Spanish, Norwegian and German.

Showreel:


Showreel Link

Anna er medlem af DSF og Spotlight: Anna Berg Hansted Spotlight Profile